Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce
http://zspamiatka.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce
publiczna
123-09-95-688
mazowieckie
piaseczyński
Tarczyn
Pamiątka
Anieli i Wojciecha Górskich 3
05-555
Wojciech Górski
296 uczniów

Iwona Niegowska

Katarzyna Reszka